Plaats
Casus
Vergelijk
Zoek
Vraagbaak
Informatie
Beheer

Informatie


Beveiliging van de internetverbinding
SSL (Secure Sockets Layer) wordt door miljoenen websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding zoals
online aankopen, financiële transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het
transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

Websites die over deze beveiliging beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk. Zie
bijvoorbeeld de adresbalk van de inlogpagina van uw bank. Voor een SSL verbinding is een SSL certificaat noodzakelijk.
Wij hanteren een domeinnaam gevalideerd (DV) certificaat.
Waarom we een SSL certificaat hebben
Een SSL certificaat is belangrijk voor de identiteit van de website en de eigenaar daarvan. Het geeft vertrouwen.
Bezoekers van de website weten dat er veilig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan en kwaadwillenden dit
niet kunnen 'afluisteren'. Door het certificaat weten ze bovendien dat de gegevens alleen bij de eigenaar terecht
zullen komen.

In de wet staat dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. Het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseert daarom om gebruik te maken van een SSL certificaat.