Plaats
Casus
Vergelijk
Zoek
Vraagbaak
Informatie
Beheer

Informatie


Waarvoor is het contactadres te gebruiken?
Het contactadres voor bezoekers om met het team van Local History te e-mailen is: 
info@localhistory.nl

Bezoekers kunnen ons helpen de website te verbeteren.
Graag ontvangen we uw commentaar op zaken als:

-  onduidelijke en onhandige zaken in de bediening of de structuur van de website
-  technische onvolkomenheden bij de presentatie van foto's en videoclips
-  taalgebruik en de wijze waarop wij gedachten onder woorden brengen (redactie)
-  onjuistheid en onvolledigheid van feitelijke gegevens en gemis aan gegevens
-  zodanig uitdragen van een overtuiging dat die niet uitnodigt tot meningsvorming
-  het maken van verborgen reclame voor het een of ander (we willen geen reclame)
-  reden om de website te bezoeken en hoe die interessanter kan worden gemaakt
-  waar en hoe men ons fotomateriaal en videomateriaal op andere plaatsen inzet
-  welke casus tot eigen onderzoek op de website heeft geleid en ervaring daarmee
-  of een casus helpt meer kennis en een beter begrip te krijgen van het onderwerp
-  welke rol de toets speelt in het werken aan en leren met behulp van een casus
-  de hulp die de website biedt bij het doen van locaal historisch onderzoek.