Plaats
Casus
Vergelijk
Zoek
Vraagbaak
Informatie
Beheer

Informatie


Wat is de vrijwaringsclausule?
Het team Local History besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze
website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Het team Local History kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik
daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Het team Local History garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website en
van de diensten die via elektronische weg worden aangeboden. De informatie die op onze website wordt verstrekt,
kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Het beheer en de redactie is in handen van lokale beheerders van Local History. De inhoud maken en beheren we
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bent u ingelogd als deskundige of als beheerder, dan kunt u deelnemen
aan gesprekken over de inhoud, middels het formuleren van commentaar op onderdelen. Als beheerder kunt u de
overzichten inzien met gegevens over de (vak)inhoud van de website.

Mocht u als bezoeker van de website onjuistheden tegenkomen of vragen of opmerkingen hebben, geef dat dan
door aan het team Local History via het contactadres: info@localhistory.com.