Zesgehuchten, Riel

Plaats
Casus
Vergelijk
Zoek
Vraagbaak
Informatie
Beheer
6528 
1968 
6393 
6394 
6395 
6398 
6396 
6397 
6399 
6400 
6401 
1965 
1966 
6402 
1967 
1970 
1969 
6454 
6526 
6455 
6456 
6457 
6527 
6459 
6458 
6462 
6460 
6461 
6463 
6464 
6660 
6465 
6661 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 

Kaart van Riel en omgeving

Op deze kaart ziet u Riel en de directe omgeving van het gehucht. In de kaart zijn de verschillende elementen aangegeven, die in het Project aan de orde komen. [Zesgehuchten, Riel]

Bronnen: De kaart is een printscreen van Google Maps.

Naam Personen -
Functie Monument Nee
Bouwdeel Regio Onbekend
Object Plaats Onbekend
Stijl Adres Onbekend
Materiaal Start 1970
Meer info Oplevering 1970
Riel
Dit artikel beschrijft het gehucht Riel en de geschiedenis ervan. Riel maakte eerder onderdeel uit van de gemeente Zesgehuchten. Nu ligt het op het grondgebied van de gemeenten Eindhoven en maakt het onderdeel uit van het stadsdeel Stratum.
Bronnen: De artikel is ten eerste gebaseerd op: RAAP-RAPPORT 3258, ir. L.J. Keunen, S. van der Veen, De groene zoom van Eindhoven. Een cultuurhistorische waardenkaart van het buitengebied van Eindhoven, alsmede enkele groene delen van de bebouwde kom. Weest, 2017. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een publicatie van Jean Coenen. Deze publicatie is geactualiseerd en er zijn aanvullingen op aangebracht. De informatie van het artikel is door diverse websites ondersteund.
Deze productie presenteert de geschiedenis en de bebouwing van Riel. In de 19e eeuw maakte Riel deel uit van de gemeenten Zesgehuchten. Nu ligt het in de gemeente Eindhoven.