Woensel, Het beekdal bij Bokt

Plaats
Casus
Vergelijk
Zoek
Vraagbaak
Informatie
Beheer
6691 
6692 
6693 
6694 
6695 
6696 
6697 
6690 
6698 
6699 
6702 
6701 
6703 
6704 
6705 
6706 
6707 

Langgevelboerderijen op Bokt

Het gehucht Bokt ligt op de dekzandrug ten westen van het beekdal van de Dommel. Boerderijen liggen aan een doorgaande weg, die eerst naar het oosten loopt om vervolgens parallel aan de rivier in noordelijke richting door te lopen. Hier zie je de boerderijen op Bokt 19 en daar achter die op Bokt 20. [Woensel, Bokt]

Naam Langgevelboerderij Personen -
Functie boerderij Monument Nee [0772/WN031]
Bouwdeel vooraanzicht Regio Onbekend
Object bouwwerk Plaats Onbekend
Stijl Adres Onbekend
Materiaal baksteen Start 1876
Meer info Oplevering 1876
Het beekdal bij Bokt
Dit artikel beschrijft het beekdal van de Dommel in de nabijheid van het gehucht Bokt.
Bronnen: Bij het schrijven van dit artikel is onder meer gebruikt gemaakt van; - Hans Verdonk, Het vergeten landschap. Beeldalen in de Kempen, 2016 - RAAP-RAPPORT 3258, ir. L.J. Keunen, S. van der Veen, De groene zoom van Eindhoven. Een cultuurhistorische waardenkaart van het buitengebied van Eindhoven, alsmede enkele groene delen van de bebouwde kom. Weest, 2017. - En een aantal websites.
Deze productie beschrijft het beekdal bij het gehucht Bokt in Eindhoven.